Stemming

 

Stemming av piano og flygel, samt nødvendige feilrettinger og justeringer i mekanikken innenfor en normal ramme på 1,5 til maks 2 timer.

 

Forutsetning for at instrumentet kan stemmes: stemmenaglene må sitte godt, slik at de klarer å holde på strengene.

 

Hvorfor blir instrumentene ustemte?

Hardhendt spill kan være en årsak. En dårlig pianostemmer kan være en annen årsak. Variasjoner i luftfuktighet fører til at stemmingen enten stiger eller synker. Trekk fører til uttørking, slik at stemmingen synker. Åpne dører og vinduer fører til at stemmingen stiger om sommeren hvis det er fuktig ute. Høy varme innendørs om vinteren fører til uttørking, slik at stemmingen synker. Noen ganger sprekker stemmestokken slik at pianoet ikke kan stemmes. Moderne ventilasjonsanlegg kan være direkte ødeleggende for pianoene, da de forårsaker ekstra tørt inneklima. Også mennesker kan ta skade av dette. Pianoer og flygler skal IKKE har jevn temperatur. De skal ha jevn fuktighet. For å oppnå dette, så kan det være nødvendig å senke temperaturen noe for at ikke inneklimaet skal bli for tørt, osv….

 

Hvor ofte bør et instrument stemmes?

Det er vanlig å si en gang pr år. Det viktigste er at det stemmes under same klima hver gang, noe som ofte betyr at det stemmes på den same årstiden. Dette for å unngå at ustemtheten ikke blir for ille. Stemmer man i august det ene året og i kalde januar det andre, så blir resultatet ofte svært dramatisk. Det beste er å stemme i en periode hvor man har et slags gjennomsnittlig inneklima, for eksempel fra oktober til ut på våren. Bruk luftfukter når det er kaldt ute.

 

Hva er/innebærer en opptrekkstemming?

Det er svært høy belastning på strenger og jernramme i et piano/flygel. 17 – 20 tonn. Hvis man da skal forandre tonehøyden opp (eller ned), så blir hele kassen ustabil, og stemming må kanskje gjentas flere ganger innen den stabiliserer seg.

 

Flytting av piano og hva dette kan innebære:

Pianoer støtter seg på fire hjørner. Dette betyr i praksis at det bør stå på ett og samme sted hele tiden. Flyttes pianoet ut fra veggen, kan hele instrumentet vri seg så pass mye at stemmingen blir tilsvarende skjev. Dette er et stort problem på en sene. Flygler, derimot, kan trilles og flyttes uten problemer ettersom de står på tre ben.

 

Almås pianoforum

Jan Inge Almås

Tronesgeilen 7 - 4317 Sandnes

Autorisert av Norges pianostemmer- og teknikerforening,  NPTF

 

E: almas.piano@gmail.com

T: 907 78 681

Org nr. 970 328 270