Her er noen av mine gode kunder og samarbeidspartnere:

 

Almås pianoforum

Jan Inge Almås

Tronesgeilen 7 - 4317 Sandnes

Autorisert av Norges pianostemmer- og teknikerforening,  NPTF

 

E: almas.piano@gmail.com

T: 907 78 681

Org nr. 970 328 270