Mekanikkregulering og intonasjon

 

Hvis du ønsker å få vite hvilke muligheter du har med ditt flygel eller piano, så anbefaler jeg at vi tar en prat mens jeg er hos deg for å stemme. Da får jeg veldig god anledning til å danne meg et godt totalbilde av instrumentet, og hvilken løsning som etter min mening er den optimale for nettopp ditt instrument. Jeg vil da komme med en begrunnet anbefaling. Hvor mye du skal legge i det, avhenger veldig av pianoet/flygelets alder og kvalitet, og hva du selv synes er tilstrekkelig.

 

Få mest mulig for minst mulig!

 

Almås pianoforum

Jan Inge Almås

Tronesgeilen 7 - 4317 Sandnes

Autorisert av Norges pianostemmer- og teknikerforening,  NPTF

 

E: almas.piano@gmail.com

T: 907 78 681

Org nr. 970 328 270